Doula

Zbierając swe zawodowe i osobiste doświadczenia, pomagam kobietom w ciąży przygotować się
psycho-emocjonalnie i fizycznie
do porodu. 
Jeśli kobieta czuje taką potrzebę wspieram w porodzie.Doula

Zbierając swe zawodowe i osobiste doświadczenia, pomagam kobietom w ciąży przygotować się psycho-emocjonalnie i fizycznie do porodu. Jeśli kobieta czuje taką potrzebę wspieram w porodzie.


Myślę, że...

Odkąd zaczęłam pracować z kobietami w ciąży stałam się doulą, wspierałam fizycznie poprzez aktywność fizyczną, ale także niosłam wsparcie emocjonalne. Jako doświadczona mama opowiadałam o ciąży i macierzyństwie, sama zbierając kolejne doświadczenia jako mama, doszkalałam się biorąc udział w kolejnych szkoleniach – by pomóc unikać przyszłym mamom „klasycznych” błędów macierzyńskich, których sama doświadczałam. Dlatego też stałam się wsparciem laktacyjnym jako promotor karmienia piersią, później porodowym jako dyplomowana doula oraz duchowym jako hipno-doula.

Agata

Kim jest doula ?

Doula to wyszkolona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe NIEMEDYCZNE, emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie.

Pojęcie doula ( w starożytnym języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem. Od stycznia 2015 roku, doula jest zawodem zarejestrowanym w Polsce.

Badania i obserwacje pokazują, że kobiety rodzące z kimś, w kim miały ciągłe oparcie i pomoc, rodziły szybciej, rzadziej sięgały po znieczulenia farmakologiczne, rzadziej dochodziło do porodu indukowanego i zakończonego kleszczowo lub cięciem cesarskim.

Kobiety w okresie okołoporodowym mają ogromną potrzebę bycia zaopiekowaną, w każdym wymiarze, bez skrępowania, potrzeby tłumaczenia i bez obawy oceniania. Dla mnie jest to oczywiste!

Kim jest doula?

Doula to wyszkolona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe NIEMEDYCZNE, emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie.

Pojęcie doula ( w starożytnym języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem. Od stycznia 2015 roku, doula jest zawodem zarejestrowanym w Polsce.

Badania i obserwacje pokazują, że kobiety rodzące z kimś, w kim miały ciągłe oparcie i pomoc, rodziły szybciej, rzadziej sięgały po znieczulenia farmakologiczne, rzadziej dochodziło do porodu indukowanego i zakończonego kleszczowo lub cięciem cesarskim.

Kobiety w okresie okołoporodowym mają ogromną potrzebę bycia zaopiekowaną, w każdym wymiarze, bez skrępowania, potrzeby tłumaczenia i bez obawy oceniania. Dla mnie jest to oczywiste!

Otrzymasz ode mnie wsparcie…

INFORMACYJNE

 • Opierając się na aktualnych informacjach wspieram w wyborze porodu
 • Pomagam przygotować plan porodu
 • Podczas spotkania poprzedzającego poród informuję o prawach pacjentki
 • Pomagam przygotować torbę porodową
 • Na spotkaniu przygotowującym do porodu omawiam techniki łagodzenia bólu w porodzie
  – w trakcie porodu wspieram komunikację, jest przekaźnikiem informacji między rodzącą (i jej bliską osobą) a personelem medycznym
 • Polecam bazę kontaktów do specjalistów, gdy potrzeby rodzącej wychodzą poza zakres moich kompetencji
 • Na prośbę klientki uzupełniam wiedzę z zakresu szkoły rodzenia w tematyce: karmienia piersią, ćwiczeń fizycznych i oddechowych, opieki połogowej
 • Pomagam przygotować plan „połogowy”

EMOCJONALNE

 • Motywuję
 • Okazuję zrozumienie i akceptacje
 • Tworzę fizyczną i emocjonalną przestrzeń
 • Pomagam oswoić emocje obawy i lęku porodem
 • Wspieram rodzącą i osobę jej towarzyszącą w porodzie
 • Zapewniam ciągłość wsparcia w okresie okołoporodowym: gotowość porodową 24/7 dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu

FIZYCZNE

 • Przed porodem: pokazuję pozycje porodowe, ćwiczenia relaksacyjne, techniki łagodzenia bólu w porodzie, techniki rozluźniania mięśni dna miednicy
 • W trakcie porodu: pomagam przyjmować pozycje porodowe, wspieram w pracy np. na piłce, oferuje masaż, relaksuje za pomocą chusty rebozo
 • Wspieram przez dotyk, uśmiech, spojrzenie, obecność

INFORMACYJNE

 • Opierając się na aktualnych informacjach wspieram w wyborze porodu
 • Pomagam przygotować plan porodu
 • Podczas spotkania poprzedzającego poród informuję o prawach pacjentki
 • Pomagam przygotować torbę porodową
 • Na spotkaniu przygotowującym do porodu omawiam techniki łagodzenia bólu w porodzie
  – w trakcie porodu wspieram komunikację, jest przekaźnikiem informacji między rodzącą (i jej bliską osobą) a personelem medycznym
 • Polecam bazę kontaktów do specjalistów, gdy potrzeby rodzącej wychodzą poza zakres moich kompetencji
 • Na prośbę klientki uzupełniam wiedzę z zakresu szkoły rodzenia w tematyce: karmienia piersią, ćwiczeń fizycznych i oddechowych, opieki połogowej
 • Pomagam przygotować plan „połogowy”

EMOCJONALNE

 • Motywuję
 • Okazuję zrozumienie i akceptacje
 • Tworzę fizyczną i emocjonalną przestrzeń
 • Pomagam oswoić emocje obawy i lęku porodem
 • Wspieram rodzącą i osobę jej towarzyszącą w porodzie
 • Zapewniam ciągłość wsparcia w okresie okołoporodowym: gotowość porodową 24/7 dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu

FIZYCZNE

 • Przed porodem: pokazuję pozycje porodowe, ćwiczenia relaksacyjne, techniki łagodzenia bólu w porodzie, techniki rozluźniania mięśni dna miednicy
 • W trakcie porodu: pomagam przyjmować pozycje porodowe, wspieram w pracy np. na piłce, oferuje masaż, relaksuje za pomocą chusty rebozo
 • Wspieram przez dotyk, uśmiech, spojrzenie, obecność

Pakiety

KONSULTACJE

koszt:

 • spotkania INFORMACYJNE przed porodem: bezpłatne/ 1 h
  – na spotkaniu dowiesz się jak doula wspiera w porodzie, opowiadam o możliwych scenariuszach porodu i prawach w porodzie, przedstawiam niefarmakologiczne metody łagodzenia bólu w porodzie, poznaję wizję porodu klientów i rozmawiamy o potencjalnej współpracy 
 • konsultacje przedporodowe:
  300 zł / 2-3 h
  – spotkanie o tematyce porodowej (dopasowanej do potrzeb klientki): pomagam przygotować (doprecyzować) plan porodu, informuję o prawach pacjentki, pomagam przygotować torbę porodową, omawiamy techniki łagodzenia bólu w porodzie, omawiamy przebieg porodu i pozycje porodowe, przygotowanie i przebieg porodu przez cesarskie cięcie

Pakiet PODSTAWOWY

koszt: 3 000 zł

 • 2 spotkania (2-3 h) przed porodem:
  na pierwszym spotkaniu poznajemy się, poznaję wizję porodu klientów i rozmawiamy o potencjalnej współpracy (spotkanie jest bezpłatne w przypadku podpisania umowy)
  na drugim spotkaniu: pomagam przygotować (doprecyzować) plan porodu, informuję o prawach pacjentki, pomagam przygotować torbę porodową, omawiamy techniki łagodzenia bólu w porodzie i doprecyzujemy szczegóły indywidualnych potrzeb rodzącej i partnera
 • gotowość porodowa na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu i 2 tygodnie po terminie
 • wsparcie telefoniczne 24h/dobę
 • wypożyczenie TENSa (urządzenie łagodzące ból porodowy)
 • 1 spotkanie po porodzie – 2 h
  (w połogu – w terminie wybranym przez klientkę) na którym omawiamy poród, pomagam przy podstawowych rytuałach pielęgnacyjnych dziecka, wspieram w laktacji, daje młodej mamie wskazówki jak postępować w połogu (aktywacja mięśni dna miednicy, rozluźnianie ciała)

Pakiet ROZSZERZONY

koszt: 3 500 zł

 • 4 spotkania ( 2-3 h) przed porodem:
  na pierwszym spotkaniu poznajemy się, poznaję wizję porodu klientów i rozmawiamy o potencjalnej współpracy (spotkanie jest bezpłatne w przypadku podpisania umowy)
  na drugim spotkaniu: pomagam przygotować (doprecyzować) plan porodu, informuję o prawach pacjentki, pomagam przygotować torbę porodową, omawiamy techniki łagodzenia bólu w porodzie i doprecyzujemy szczegóły indywidualnych potrzeb rodzącej i partnera
  na trzecim i czwartym spotkaniu (2,5 h) przerabiamy indywidualnie kurs TRENING PORODOWY
 • gotowość porodowa na 2 tygodnie przed wyznaczonym terminem porodu i 2 tygodnie po terminie
 • wsparcie telefoniczne 24h/dobę
 • wypożyczenie TENSa (urządzenie łagodzące ból porodowy)
 • 1 spotkanie po porodzie (w połogu – w terminie wybranym przez klientkę) na którym omawiamy poród, pomagam przy podstawowych rytuałach pielęgnacyjnych dziecka, wspieram w laktacji, daje wskazówki jak postępować w połogu (aktywacja mięśni dna miednicy, rozluźnianie ciała)
Przewiń do góry