DOULA


KIM JEST DOULA? 

Doula to wyszkolona i doświadczona również w swoim macierzyństwie kobieta, zapewniająca ciągłe niemedyczne emocjonalne, informacyjne i fizyczne wsparcie dla matki i rodziny na czas ciąży, porodu i po porodzie.

Pojęcie doula ( w starożytnym języku greckim oznaczające służąca) pojawiło się po raz pierwszy pod koniec lat 60-tych  w Stanach Zjednoczonych w książce antropolożki Dany Raphael i określało doświadczoną w swoim macierzyństwie kobietę, która wspiera młodą matkę w karmieniu piersią i opiece nad noworodkiem.

Pojęcie to rozszerzyli amerykańscy lekarze i badacze Marshall Klaus i John Kennel obejmując nim wsparcie w czasie porodu. Badając w latach 70-tych w Gwatemali wpływ porodu na więź matki z dzieckiem po porodzie przypadkiem odkryli, że duży wpływ na samopoczucie po porodzie i tworzenie się głębszej więzi między matką a dzieckiem miała życzliwa obecność osoby ankietującej obecnej przez cały czas porodu. Skupili się na badaniach nad wpływem ciągłego wsparcia w okresie porodu. Wyniki były jednoznaczne. Kobiety rodzące z kimś, w kim miały ciągłe oparcie i pomoc, rodziły szybciej, rzadziej sięgały po znieczulenia farmakologiczne, rzadziej dochodziło do porodu indukowanego i zakończonego kleszczowo lub cięciem cesarskim. W styczniu 2015 roku doula została zarejestrowana w Polsce jako zawód. Od DOULI otrzymasz:

 •  Wsparcie informacyjne:

  - opierając się na aktualnych informacjach wspiera w wyborze porodu
  - pomaga przygotować plan porodu
  - podczas spotkania poprzedzającego poród informuje o prawach pacjentki
  - pomaga przygotować torbę porodową
  - na spotkaniu przygotowującym do porodu omawia techniki łagodzenia bólu w porodzie
  - w trakcie porodu wspiera komunikację, jest przekaźnikiem informacji między rodzącą (i jej bliską osobą) a personelem medycznym,
  - poleca bazę kontaktów do specjalistów, gdy potrzeby rodzącej wychodzą poza zakres kompetencji douli
  - na prośbę klientki uzupełnia wiedzę z zakresu szkoły rodzenia w tematyce: karmienia piersią, ćwiczeń fizycznych i oddechowych, opieki połogowej
  - pomaga przygotować plan połogowy
 •  Wsparcie emocjonalne:

  - motywuje
  - okazuje zrozumienie i akceptacje,
  - tworzy fizyczną i emocjonalną przestrzeń
  - pomaga oswoić emocje obawy i lęku porodem,
  - wspiera rodzącą i osobę jej towarzyszącą w porodzie
  - zapewnia ciągłość wsparcia w okresie okołoporodowym: gotowość porodową 24/7 dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu.
 •  Wsparcie fizyczne:

  - przed porodem: pokazuje pozycje porodowe, ćwiczenia relaksacyjne, techniki łagodzenia bólu w porodzie
  - w trakcie porodu: pomaga przyjmować pozycje porodowe, wspiera w pracy np. na piłce, oferuje masaż, relaksuje za pomocą chusty rebozo
  - wpiera przez dotyk, uśmiech, spojrzenie, obecność
Jeśli chcesz bym towarzyszyła Ci przy porodzie lub przygotowała się Tobą do narodzin twego maluszka - zapraszam do kontaktu, Agata Golenda.
Więcej informacji proszę szukać na stronie www.doulabliskociebie.wordpress.pl (kliknij tutaj)